bnu-logo-raw-cut

גישור לגירושין וגישור למשפחה

מרכז לטיפול משפחתי, זוגי ומיני

הדרכה והסמכה למטפלים

052-4555353 / 077-50553140

 
 
 

הדרכה והסמכה למטפלים

גישור לגירושין וגישור למשפחה

מרכז לטיפול משפחתי, זוגי ומיני

תקנון האתר

  1. התכנים באתר זה נמסרים לצורך מתן מידע כללי בלבד ואינם מהווים תחליף לייעוץ מקצועי פרטני הניתן על ידי אנשי טיפול שהוכשרו לכך.
  2. יודגש כי המידע באתר זה הינו כללי ואיננו מהווה בשום אופן ייעוץ מקצועי, זוגי, משפחתי, מיני, גישור וכל ייעוץ אחר, המצריך התעמקות והכרת מכלול נסיבות המקרה.
  3. מרכז "בינינו", המפעיל אתר זה ו/או מי מטעמו לא יישאו בכל אחריות לנזק כלשהו, ישיר ו/או עקיף מכל מין וסוג אשר ייגרם ו/או עלול להיגרם בגין כל שימוש באתר זה ו/או בגין הסתמכות על המידע המופיע בו.
  4. בעצם הגלישה באתר, מצהיר המשתמש כי הוא מוותר על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד מרכז "בינינו" ו/או מי מטעמו בכל הנוגע לשימושו שלו בתוכן האתר.
  5. בעצם הגלישה באתר, המשתמש מכיר בכך שהתכנים בו כלליים וחלקיים וייתכן כי נפלו בהם טעויות ו/או אינם מעודכנים ו/או אינם מלאים.
  6. יובהר כי החומרים בהם עוסק האתר הינם דינאמיים ועשויים להשתנות מעת לעת. מרכז בינינו ו/או מי מטעמו, אינם מחויבים לעדכן את המידע המצוי באתר.
  7. בעצם הגלישה באתר המשתמש מכיר בכך שהשימוש בתכני האתר הינם על אחריותו בלבד.
  8. כל התכנים הנמסרים ע"י הגולש, בביקורו באתר, יישארו אנונימיים, אלא אם בחר הגולש לחשוף ולפרסם את פרטיו.

גלישה נעימה,

צוות מרכז "בינינו"