עריכת צוואות ע"י אמהות חד-הוריות

single momאמהות צעירות לא רוצות לחשוב על צוואות, המתקשרות אצלן ישירות למוות. עו"ד שירלי סגל-שלף, עו"ד ומגשרת, מומחית בדיני משפחה מזה כ-15 שנים, מסבירה מדוע כה חשוב דווקא לאמהות חד הוריות, לא לטמון את ראשן בחול ולכתוב צוואה.

צוואה הינה מסמך אישי, חשוב ביותר, אשר תכניו נקבעים ע"י המצווה בהתאם לצרכיו, אמונותיו ורצונותיו הכמוסים והעמוקים ביותר. חשוב להבהיר כי אדם אינו כבול לצואה שנכתבה על ידו, ורשאי לשנותה ולכתוב צואה חדשה כל אימת שברצונו לערוך שינויים. הצוואה האחרונה והמאוחרת ביותר היא המחייבת והתקפה מבחינה משפטית.

את מי מאיתנו לא מטרידה לעתים המחשבה מי ידאג לילדינו לאחר לכתנו מהעולם? מי יכוון אותם, מי ישמור עליהם ויפקח עליהם, ימנע מהם לנהוג בפזיזות וידאג כי יכלכלו מעשיהם בתבונה?

הדברים מקבלים משנה תוקף במשפחות חד-הוריות, בהן האם נוטלת את מלוא האחריות והדאגה לילדים וחרדה מי הוא זה שימלא את מקומה בהיעדרה לאחר פטירתה.

הדרך הטובה ביותר להתמודד עם חרדה זו הינה להתכונן לכך ולהיערך מבעוד מועד, באמצעות עריכת צוואה.

הצוואה מאפשרת לאדם שעורך אותה להביע את רצונו המפורש והמפורט בכל הנוגע לעזבונו, לאופן בו יחולק בין יורשיו, למועד החלוקה, לאדם שיפעל מטעמו לצורך מימוש הצוואה, כשרצונו של המצווה הוא העומד מעל לכל ויש לכבדו.

 

מהם העניינים שניתן ורצוי להסדיר בצואה על מנת להבטיח דאגה מקסימלית לילדים קטינים במשפחות חד-הוריות?

עו"ד שירלי סגל-שלף: "כאשר לילד יש אב ידוע, והאם הינה זו המגדלת את הילד (המשמורנית) יתכן מצב בו האם תלך לעולמה כשהילד קטין. במצב זה האב- שהינו האפוטרופוס הנוסף של הילד, הופך להיות האפוטרופוס הבלעדי של הילד, לרבות זה שיפקח על הרכוש והזכויות שיירש הילד. ניתן למנוע מצב זה ע"י קביעת הוראה מתאימה בצוואה על פיה הילד יירש את הרכוש אך הרכוש יועבר לילד רק בהגיעו לבגרות, כשבתקופת הביניים ימונה מנהל עיזבון/נאמן/מוציא לפועל של הצואה אשר ינהל וישמור את הרכוש של הילד ויבטיח שמירה על ערכו ושלמותו עד המועד בו יועבר בפועל לידי הילד, ובאופן זה הרכוש לא יהיה בשליטתו/באחזקתו של האב" .

 

מה קורה במשפחות בהן אין אב?

עו"ד שירלי סגל-שלף: "כשלילד אין אב ידוע חשוב ביותר שהאם תקבע מראש מי היא חפצה שינהל בעבורו את הרכוש שיירש, באיזה גיל בדיוק הרכוש יעבור לידי הילד.

כמו כן, סוגיה חשובה נוספת אותה מומלץ להסדיר היא השאלה מי יגדל את הילד בפועל. האם יכולה לכתוב במפורש את מי היא ממנה מטעמה לגדל הילד, מה המניעים העומדים מאחורי החלטה זו, ולמי היא מתנגדת. אומנם יתכן כי חרף עמדתה זו יתנהל הליך משפטי בנידון, אלא שאז עמדתה תוצג אף היא בפני ביהמ"ש ותהווה שיקול נוסף בו יצטרכו להתחשב, וככל שלאם יש נימוקים כבדי משקל, יקשה עד מאד להתעלם מכך".

 

האם ניתן להתייחס בצוואה לרכוש?

עו"ד שירלי סגל-שלף: "בצוואה ניתן לקבוע סייגים ותנאים אשר יחייבו את היורשים, למשל להורות כי סכום כספי יועבר לידי הילד בגיל מסוים והילד יוכל לנצלו רק לצורך מימון לימודיו/רכישת דירה עבורו/עם נישואיו וכיוצ"ב הגבלות נוספות, באופן אשר ימנע מצב בו הילד יבזבז את כל הכספים שיירש על מטרות לא ראויות. ניתן גם להעביר את הרכוש לידי הילד בכמה שלבים על מנת למנוע מצב שבו יפעל ללא שיקול דעת ויכלה את כל הרכוש, וניתן לקבוע מנהל עיזבון ולהורות לו במדויק איך לשמור על ערכו של הרכוש עבור הילד, אילו השקעות ניתן לבצע ברכוש ומאילו השקעות להימנע, וכל הוראה אחרת שהמצווה חושב כי יש בה כדי להבטיח שמירה על ערכו של הרכוש עבור הילד".

 

מה לפרט בצוואה?

עו"ד שירלי סגל-שלף: "רצוי לפרט בצוואה את כל הנכסים והזכויות הנמנים על העיזבון על מנת להקל על מלאכת האיתור והכינוס של העיזבון, בהגיע המועד לכך, ריכוז זה עשוי לחסוך למנהל העיזבון זמן וכסף, ויבטיח כי לא ייגרעו מהעיזבון זכויות מסוימות. ניתן לעדכן פירוט זה מעת לעת מבלי שיהיה צורך לערוך צואה חדשה, וזאת ע"י עריכת תוספת/ נספח עדכניים לצואה הנוגעים רק לרשימת הנכסים הנמנים על העיזבון.

 

לסיכום:

עו"ד שירלי סגל-שלף אומרת שככל שהצואה הינה מסמך מפורט יותר ומנומק יותר ומתייחסת למגוון של עניינים וסוגיות, ניתן יהיה להבין את רצונו של המצווה, מניעיו ושיקוליו ערב כתיבת הצוואה, דבר שיקשה על העלאת טענות כנגד תקפות הצוואה ו/או אי בהירותה, ויוביל למצב בו רצון המצווה מכובד באופן הקרוב ביותר ללשון הצואה.

אין ספק כי ההחלטה לערוך צואה ולעסוק בעתיד לבוא אינה קלה לעתים, אולם השיקולים העומדים מנגד, והחשיבות הרבה שמיוחסת לרצונו של המצווה ולעיקרון כיבוד הצוואות, כמו גם האחריות הרבה שיש לאם חד- הורית לילדיה, למשפחתה ולכל הקרובים לה מובילים למסקנה כי עריכת צוואה הינה הכרח, כשתוכנה ומהותה של הצוואה ייקבעו ע"י כל אם בהתאם לצרכיה, רצונותיה ועולמה האישי.

לצורך קבלת ייעוץ ראשוני, ללא תשלום, ניתן לפנות בשאלות למייל:[email protected]

מאת יעל סנדלר

צרו עימנו קשר

צרו עימנו קשר ונחזור אליכם בהקדם.
גישור ולימודים: 054-2428088, גישור ותיאום הורי 054-4956773, לימודים והדרכה: 054-4768892
דוא"ל: [email protected]
או באמצעות מילוי הטופס הבא:

    שדות חובה למילוי: *