bnu-logo-raw-cut

גישור לגירושין וגישור למשפחה

מרכז לטיפול משפחתי, זוגי ומיני

הדרכה והסמכה למטפלים

052-4555353 / 077-50553140

 
 
 

הדרכה והסמכה למטפלים

גישור לגירושין וגישור למשפחה

מרכז לטיפול משפחתי, זוגי ומיני

הדרכה חיה

דרך הלמידה במסגרת קבוצת מראות (פרקטיקום) התפתחה כחלק אינטגרלי מהתפתחות הטיפול המשפחתי ומאפשרת "לחיות" את הטיפול באופן אקטיבי, מעשי ובלתי אמצעי.

כל מתמחה מקבל לטיפולו משפחה או זוג, (לפחות שתי הפניות) אותם הוא פוגש באופן רציף בחדר עם מראה חד- כיוונית. מאחורי המראה יושבים בצוותא קבוצת ההדרכה והמדריכים וצופים בטיפול. המתמחה זוכה לקבל הדרכה "חיה" תוך כדי הטיפול, כמו גם הדרכה פרטנית וקבוצתית, לפני ואחרי הפגישות.

קבוצת הפרקטיקום שותפה לטיפול באופן שקוף וגלוי. מדובר בקבוצה קטנה הכוללת משתתפים המטפלים בפועל במשפחות וצופים המעוניינים ללמוד תוך כדי צפייה בטיפולים. ההדרכה נעשית תוך כדי הטיפול עצמו ומאפשרת מיצוי של המפגש הטיפולי, כמו גם שכלול ועידון מיומנויות טיפוליות של המטפלים.

מבנה הקורס

15 מפגשים שבועיים - עד 3 משתתפים פעילים ו-2 משתתפים צופים. משך המפגש לפי 80 דקות למשתתף פעיל.

25 מפגשים שבועיים - 4 משתתפים פעילים או יותר ולא יותר מ-2 משתתפים צופים. משך המפגש לפי 80 דקות למשתתף פעיל.

מועדים

בשעות אחה"צ - ערב. ימים יתואמו עם המשתתפים.

מחיר

6135 ₪

לפרטים נוספים ניתן לפנות למזכירות מרכז "בינינו"

077-505-5314

צרו עימנו קשר

...